søndag den 27. februar 2011

De danske multinationale bidrager kun lidt til den danske velfærd

Hidtil har det i vid udstrækning været holdninger og ikke facts der har styret debatten om hvorledes Danmark skal klare krisen.

Et centralt element i vores forståelse af samfundets drivkræfter kan sammenfattes i udtrykket "går det godt for virksomhederne, går det også godt for samfundet.

For et år siden skrev Rolf Ask Clausen en leder i "Ingeniøren", overskriften var "A.P.Møller som fremtidens danske motor", hvor han forestillede sig, at de store dynamiske virksomheder - især Mærsk - skulle fungere som dynamo for fornyet vækst.
R.A.C. og "Inginøren" var tidligt ude med erkendelsen af, at faldet i antallet af industriarbejdspladser var yderst dramatisk. Som kommentar til den pågældende leder påpegede jeg den gang, at hans fremførte ræsonnementer byggede på den fejlagtige antagelse, at det var "business as usual". Jeg påpegede at der her var tale om noget grundlæggende nyt, som den vestlige verden ikke havde oplevet før.

I forgårs (23/2-11) kom så øjenåbneren på dr.dk "penge" af Kasper Birk Hansen. Artiklen hed "Ikke længere en stjerne for dansk økonomi", hvor det på basis af Sydbanks økonom Jacob Pedersen slås fast at: "Det bliver ikke Mærsk der skal trække dansk økonomi ud af vadestedet".

Det der gør den pågældende artikel interessant er, at den giver et tydeligt fingerpeg om, hvilke konsekvenser internationaliseringen af danske virksomheder har for Danmark.

Artiklen påpeger, at det kun er de firma aktiviteter der er fysisk til stede i Danmark, som gavner Danmark og dansk økonomi.
Mærsk har en imponerende vækst i udlandet, men aktiviteterne i Danmark skrumper og de imponerende
OVERSØISKE AKTIVITETER BIDRAGER IKKE TIL DANMARKS OVERLEVELSE.

Efter min bedste overbevisning kan denne konklusion udstrækkes til at gælde så godt som alle internationaliserede danske virksomheder.

Al den stund flere og flere danske virksomheder internationaliseres, trækkes stedse flere arbejdspladser og øvrige aktiviteter ud af Danmark.
Selv om firmaernes børskurser i mange tilfælde vidner om succes, gavner det altså ikke Danmark og dansk økonomi.

Når TVavisen rapporterer om fremgang på børsen, får vi alle det indtryk, at den fremgang også gælder os, men det er altså langt fra altid tilfældet.

Lige som med fodboldlandsholdet kan vi være stolte af, at danske virksomheder klarer sig godt internationalt, men i begge tilfælde drejer det sig kun om følelsesmæssigt velvære - det giver os ikke smør på brødet!

En vismandsrapport påpegede, at det er en uomgængelig nødvendighed, at omlægge skatter og afgifter således, at det bliver det at bo i Danmark og nyde godt af det danske samfundssystem som bør beskattes. Det ved alle politikere, men de ved også, at de ikke bliver valgt hvis de hæver boligskatterne! Her er en pædagogisk opgave af dimensioner!

Da der er tale om en grundlæggende samfundsøkonomisk systemfejl, ville det ikke engang være nok at følge den pågældende vismandsrapport til punkt og prikke, men det ville da hjælpe væsentligt mere, end de småjusteringer og stramninger som nu er på den politiske dagsorden.

Såfremt selve systemfejlen skal elimineres, må der ganske andre og grundlæggende ændringer til. Dette beskriver jeg på http://videnskabeligindsigt.blogspot.com  især den første/nederste artikel "Idesamfundet".
Der refereres til artiklerne:ing.dk/.../107605-leder-ap-moeller-som-fremtidens-danske-motor
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/02/23/104334.htm

Ingen kommentarer:

Send en kommentar