tirsdag den 16. februar 2016

5 fase af nationalstaternes krise - og nu også den 6 og 7 og 8!

 Internationaliseringen førte til de gamle industrilandes tab af produktion. Da man ikke forstod, at der er forskel på det internationaliserede erhvervslivs succes og nationalstaters succes, fattede man ikke hvad der var ved at ske, og troede at erhvervslivets succesfulde udenlandske ekspansion også var tegn på national succes.
Derfor slækkede man på den nationale økonomiske styring, hvilket medførte en boble. Da boblen sprang, fik vi krisens FØRSTE FASE, hvor især finanssektoren, men også resten af erhvervslivet sad med aben.

Den situation klarede de gamle industrilande ved at gøre som Japan gjorde efter dot.com boblen sprak for snart 20 år siden (en krise som Japan nok så bekendt aldrig er kommet ud af! https://www.theguardian.com/world/2017/jan/17/japans-rising-child-poverty-exposes-truth-behind-two-decades-of-economic-decline). De gamle industrilandes borgere (FED og ECB med flere) overtog risikoen og en del af gælden og med uhørt lave rentesatser fortsatte man i realiteten bobleøkonomien. Det var ANDEN FASE.

Da de gamle industrilande mistede en del af deres købekraft kunne de ikke aftage så mange varer fra Kina og de øvrige nye industrilande, hvorved tempoet i disse lande gik ned.
Det var TREDJE FASE.

Med et reduceret globalt tempo faldt råvarepriserne herunder også olien, som ydermere havde oplevet en opskruet produktion på grund af udvindingen af skiferolie m.m. Det var FJERDE FASE.
 

Nu da de nye industrilande og råvare producenterne får reduceret deres indtægter og reducerer deres investeringer i de gamle industrilande (http://finans.dk/live/okonomi/ECE9230654/kina-er-ikke-laengere-usas-stoerste-kreditor/), vender aben tilbage til de gamle industrilande, der på nuværende tidspunkt har opbrugt mulighederne for at feje aben ind under gulvtæppet og derfor må foretage samfundsøkonomiske omlægninger og stramninger. Det kan kaldes den FEMTE  FASE af den økonomiske/produktions krise, som man i det store og hele fortsat nægter at se i øjnene.


Den SJETTE  FASE udgøres af protester og oprør (på den ene eller anden måde f.eks. Brexit/Trumph/Marin Le Pen/Gert Wilders o.s.v.) fra den del af de gamle I-landes befolkninger som i mange år ikke har oplevet reel fremgang, og som er dem de økonomiske stramninger nu primært går ud over.

Efter at det er gået op for de etablerede politikere, at de på grund af den folkelige majoritets utilfredshed sidder løst i sædet, er deres forudsigelige svar på situationen, at forsøge at styrke deres lands umiddelbare situation gennem protektionisme som kan udvikle sig til deciderede handelskrige. Det kan meget vel kaldes den SYVENDE FASE, som jeg advarede imod i 2011.Svækkelsen af USA og de øvrige gamle industrialiserede lande åbner mulighed for de øvrige ( primært Rusland og Kina) kan forskubbe magtbalancen gennem ”Cyper War” og forsøg på aktivt at destabilisere og kompromittere modparten politisk. (Se fodnote) Hvilket passende kan betegnes som den OTTENDE FASE af de gamle industrialiserede landes krise. 
Krigs aktiviteterne i Mellemøsten har gennem de sidste 20 år vist, at selv om USA er militært langt stærkere end ex.vis Rusland og Kina til sammen, er aktiveringen af USA`s krigsmaskine så omkostningskrævende, at USA nu afholder sig fra direkte interventioner, med mindre de selv er direkte truet.


Under hele forløbet har der som altid været nogen som i udpræget grad evnede at udnytte de samfundsmæssige ubalancer til at berige sig selv, og da der er tale om en bobleøkonomi finansieret af nationalbanker og med nærmest 0 rente niveau, vil den udbredte spekulation med "næsten gratis" penge  men med uhyre stor risiko, resultere i en desto mere dramatisk situation.

”Viden er magt” men forkert viden føre til afmagt. I forsøget på at TALE sig ud af krisen (Bare hjulene kommer i gang skal vi nok komme tilbage til de gode gamle dage!) har politikere og økonomer medvirket til tab og forvridning af umådelige samfundsmæssige værdier, idet firmaer og samfundet som helhed har disponeret som om (den nu over 8 år lange) krise nok snart ville være overstået. Eksempelvis er det åbenbart at Mærsk har satset på at krisen er cyklisk og derfor allerede burde være overstået for længe siden. Det vi oplever nu er desværre blot en midlertidig stabilisering.

En af de ting jeg ikke havde forudset var, at Danmark, som en af de ”mindst ringe” gamle industrilande, ville klare sig lidt bedre end gennemsnittet.


Vil du blot have forståelse af de økonomiske mekanismer kan du læse det her
http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/10/byg-ikke-et-hus-pa-sand.html


Og den historievidenskabelige fremstilling her
http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2013/06/historien-gentager-sig-nsten.html
(  )
Op til Anden Verdenskrig gik de store nationer fysisk i klinch med hinanden. Efter Anden Verdenskrig og atom bombernes indtog, droslede man ned og lod vasal stater udkæmpe "proxy wars" ( ex.vis Cuba mod Sydafrika i Angola), den slags gør man jo stadig, MEN nu er der kommet et nyt led ind "information war" og "blackmail attacks".
De to positive aspekter ved dette er, at der dermed bliver/er endnu et - lidt mindre voldeligt - lag mellem stormagternes konfrontationer. På det individuelle og personlige plan er det positive, at det nu må være gået op for alle magthavere, at en højnelse af den generelle informations sikkerhed er langt at foretrække (selv om overvågnings samfundet er bekvemt for magthaverne), frem for at "fjenden" kan trænge ind i alle systemers og personers data. Nøglen til denne nye sikkerhed bliver nok kommunikation via blockchain (bit coin) teknologi!
Jeg forestiller mig, at USA og Vestens svar på angrebene bliver udrulning  af  teknologi som muliggør omgåelse af Ruslands og Kinas interne censur og internet blokering systemer, som i dag giver dem kontrol over deres befolkninger. Fri information udgør altid det svage led for diktaturer. Med mulighed for fri information vil Vesten kunne true med at destabilisere de undertrykkende regimer i såvel Rusland som Kina. Kina virker meget stærk og mere og mere truende, men fundamentet - den indre stabilitet - er meget svagt!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar